Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

THỊ TRẤN SADEC TỈNH ĐỒNG THÁP VN 2011

Thị Trấn SADEC tỉnh Đồng Tháp VN 2011

GỒM 7 MỤC

* Chợ thực phẩm

* Chợ mớI còn gọI là siêu thị

* Làng hoa Sadec

* Công viên vănhoá giảI trí du lich

* Đường phố thị trấn Sadec

* 2 Bên bờ sông Tiền cầu Mỹ Thuận . Mặt cầu Mỹ Thuận

* Quán cơm Tám Ri dướI chân cầu Mỹ Thuận

MỤC 1 CHỢ THỰC PHẨM   chính là chợ cũ SADEC

IMG_0098

IMG_0076

IMG_0061

ẢNH CHỢ THỰC PHẨM

PHOTO CHỢ CŨ THỊ TRẤN SADEC TỈNH ĐỒNG THÁP VN 2011

XEM ẢNH CHỢ THỰC PHẨM SADEC

2 ALBUMS CHỢ CŨ SADEC VÀ KHU VỰC CẦU MỸ THUẬN BỜ T. GIANGVÀ BỜ V.LONG VN 2011

XEM ẢNH 2 ALBUMS CHỢ CŨ VÀ ẢNH QUÁN XÁ NHÀ CỬA 2 CHÂN CẦU MỸ THUẬN

VIDEO CHỢ THỰC PHẨM

3 VIDEO CHỢ CŨ SADEC TINH ĐÔNG THÁP VN 2011

BÊN TRONG LỒNG CHỢ
SẠP HÀNG DỌC BỜ SÔNG
MẶT TIỀN CHỢ

MỤC 2 CHỢ MỚI CÒN GỌI LÀ SIÊU THỊ

IMG_0057

IMG_0008

ẢNH CHỢ MỚI

CHỢ MỚI SADEC BÂY GIỜ LÀ SIÊU THỊ TỈNH ĐỒNG THÁPVN 2011

XEM ẢNH CHỢ MỚI CÒN GỌI LÀ SIÊU THỊ

VIDEO CHỢ MỚI

Xin lỗI không vô trong siêu thị quay

MỤC 3 LÀNG HOA SADEC

IMG_0029

IMG_0025

IMG_0057

IMG_0066

ẢNH LÀNG HOA SADEC

51 PHOTO LÀNG TRỒNG HOA SADEC TỈNH ĐÔNG THÁP VN 2011

XEM ẢNH LÀNG HOA SADEC

VIDEO LÀNG HOA SADEC

2 VIDEO LANG HOA SADEC TINH DONG THAP VN 2011

GỒM NHIỀU NHÀ TƯ NHÂN TRỒNG GIỐNG NHỮNG BÔNG HOA KIỂNG CÁC LOẠI BÁN KHẮP CẢ NƯỚC NHƯNG NHIỀU NH̀ẤT LÀ TPHCM
VƯỜN TRỒNG HOA KIỂNG CỦA 1 GIA ĐÌNH

MỤC 4 CÔNG VIÊN VĂN HOÁ GIẢI TRÍ DU LỊCH

IMG_0104

IMG_0106

IMG_0107

ẢNH CÔNG VIÊN VĂN HOÁ GIẢI TRÍ DU LỊCH

PHOTO CÔNG VIÊN VĂN HOÁ GIẢI TRÍ DU LỊCH THỊ TRẤN SADEC TỈNH ĐỒNG THÁP VN 2011

XEM ẢNH CÔNG VIÊN VĂN HOÁ GIẢI TŔÍ DU LỊCH

VIDEO CÔNG VIÊN VĂN HOÁ GIẢI TRÍ DU LỊCH

2 VIDEO CONG VIEN VAN HOA GIAI TRI DU LICH SADEC TINH DONG THAP VN 2011

QUẢNG TRƯỜNG TRONG KHU CÔNG VIÊN
BÊN TRONG CÔNG VIÊN ĐANG XÂY DỰNG

MỤC 5 ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN SADEC

IMG_0100

IMG_0109

IMG_0016

IMG_0017

IMG_0021

ẢNH ĐƯỜNG PHỐ SADEC     xem albums ảnh chợ mớI

CHỢ MỚI SADEC BÂY GIỜ LÀ SIÊU THỊ TỈNH ĐỒNG THÁPVN 2011

XEM ẢNH ĐƯỜNG PHỐ CHỢ MỚI KHU VỰC ĂN UỐNG SIÊU THỊ THỊ TRẤN SADEC

VIDEO ĐƯỜNG PHỐ THỊ TRẤN SADEC

3 VIDEO DUONG PHO THI TRAN SADEC TINH DONG THAP VN 2011

ĐƯỜNG PHỐ SADEC
ĐƯỜNG TRUNG TÂM THỊ TRẤN
ĐƯỜNG PHỐ SADEC

MỤC 6 HAI BÊN BỜ CẦU MỸ THUẬN VÀ MẶT CẦU MỸ THUẬN

ẢNH 2 BÊN BỜ CẦU MỸ THUẬN VÀ MẶT CẦU MỸ THUẬN

PHOTO CHỢ CŨ THỊ TRẤN SADEC TỈNH ĐỒNG THÁP VN 2011

XEM ẢNH HAI BỜ CẦU MỸ THUẬN CHỢ CŨ SADEC QUÁN TÁM RI

2 ALBUMS CHỢ CŨ SADEC VÀ KHU VỰC CẦU MỸ THUẬN BỜ T. GIANGVÀ BỜ V.LONG VN 2011

XEM ẢNH 2 BÊN BỜ CẦU MỸ THUẬN ,QUÁN CƠM TÁM  RI

VIDEO 2 BÊN BỜ CẦU MỸ THUẬN  VÀ MẶT CẦU MỸ THUẬN

4 VIDEO QUANG CANH ĐƯỜNG PHO 2 BÊN CẦU MỸ THUẬN

MĂT ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ TPHCM TỚI TRUNG LƯƠNG 60 KM
QL 1A GẦN CẦU MỸ THUẬN
ĐƯỜNG TỪ CẦU MỸ THUẬN VÔ SADEC
MẶT CẦU MỸ THUẬN

MỤC 7 QUÁN CƠM TÁM RI CẦU MỸ THUẬN MIỀN TÂY VN

ẢNH QUÁN CƠM TÁM RI

PHOTOS QUAN COM TAM RI

XEM ẢNH QUÁN CƠM TÁM RI

2 ALBUMS QUÁN CƠM TÁM RI CHỢ CŨ SADEC VÀ KHU VỰC CẦU MỸ THUẬN BỜ T. GIANGVÀ BỜ V.LONG VN 2011

XEM ẢNH QUÁN CƠM TÁM RI 2 CHÂN CẦU MỸ THUẬN VÀ CHỢ CŨ SADEC

VIDEO QUÁN CƠM TÁM RI

1 VIDEO QUÁN CƠM TÁM RI

QUÁN CƠM TÁM RI

TÌM HIỂU THÊM VỀ THỊ TRẤN SADEC

TIM HIEU THI TRAN SADEC TINH ĐỒNG THÁP VN CÁC BẠN NHẤN CHUỘT VÀO LINK DƯỚI

TÌM HIỂU THÊM VỀ THỊ TRẤN SADEC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét