Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

ĐÌNH PHONG PHÚ Q.9 TPHCM VN 2011

ĐÌNH PHONG PHÚ Q. 9 TPHCM VN 2011
GỒM 4 MỤC
1 – VIDEO VÀ HÌNH ẢNH ĐÌNH PHONG PHÚ
2 – VIDEO VÀ HÌNH ẢNH ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SĨ    
      PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ
3 – ĐƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A
4 – TÌM HIỂU THÊM ĐÌNH PHONG PHÚ

1 – VIDEO VÀ HÌNH ẢNH ĐÌNH PHONG PHÚ
      A – Photo vì kèo, vật thờ cúng,tượng thờ

VIDEO

1 VIDEO DINH PHONG PHU O THU DUC TPHCM VN 2011

ĐÌNH PHONG PHÚ

B – Trang trí hoa văn hình nổI ở cổng  đình

VIDEO

2 VIDEO DINH PHONG PHU

DÌNH PHONG PHU
ĐÌNH PHONG PHÚ

C – VÒNG NGOÀI ĐÌNH PHONG PHÚ

VIDEO

2 VIDEO DINH PHONG PHU KHU VUC VONG NGOAI

VONG NGOAI DINH PHONG PHU
VONG NGOAI DINH PHONG PHU

2 – ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SĨ PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ

HÌNH ẢNH VIDEO

VIDEO

2 VIDEO DEN TUONG NIEM CAC CHIEN SI PHUONG TANG NHON PHU

ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SĨ PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ
ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SĨ PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ

3 – ĐƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A QUẬN 9 TPHCM

HÌNH ẢNH VIDEO CHUNG

1 VIDEO DUONG TANG NHON PHU A

ĐƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

4 – TÌM HIỂU VỀ ĐÌNH PHONG PHÚ

TIM HIEU DINH PHONG PHU

MỜI CÁC BẠN ĐOC TÀI LIỆU

BẢO TÀNG DI TÍCH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét