Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

NHÀ THỜ LÁI THIÊU HUYỆN THUẬN AN TỈNH BÌNH DƯƠNG VN 110 NĂM - 2011

NHÀ THỜ LÁI THIÊU HUYỆN THUẬN AN TỈNH BÌNH DƯƠNG VN 110 NĂM -  2011

GỒM 2 MỤC

1 – HÌNH ẢNH VIDEO NHÀ THỜ LÁI THIÊU
2 – TÌM HIỂU NHÀ THỜ LÁI THIÊU WORD

1 – HÌNH ẢNH VIDEO NHÀ THỜ LÁI THIÊU

Tất cả 73 ảnh xem ảnh lớn các bạn nhấn chuột vào hàng chữ phía trên
view slide show  . Các bạn muốn đem hình về máy tính để in hoặc lưu giữ,các bạn nhấn chuột vào  download all

VIDEO

4 VIDEO NHA THO LAI THIEU 110 NAM

TƯƠNG ĐỨC MẸ NGAY ĐẦU NHÀ THỜ
ĐƯỜNG TỪ LỘ CHÍNH VÔ NHÀ THỜ
SÂN VÀ CUỐI NHÀ THỜ
KHUNG SẮT TRÊN MÁI NHÀ THỜ ĐÃ THAY LẠI TRƯỚC BẰNG CÂY LỢP NGÓI

2 – TÌM HIỂU NHÀ THỜ LÁI THIÊU

TÌM HIỂU NHÀ THỜ LÁI THIÊU

CÁC BẠN NHẤN CHUỘT VÀO ĐÂY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét